Dokumenti

Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Puli - Pola (561.3 KB)

TRZNI RED.pdf (264.0 KB)

Ovim Tržnim redom na tržnicama na malo u Gradu Puli – Pola utvrđuju se uvjeti obavljanja prometa robe na malo i pružanja usluga na svim tržnicama u Gradu Puli, kojima upravlja Trgovačko društvo „Tržnica“ d.o.o. Pula

Javna nabava

Plan javne nabave za 2018. godinu (139.4 KB)

REGISTAR UGOVORA.pdf (184.1 KB)

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave za 2018. (209.2 KB)

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave 2017. (208.1 KB)

Osobni podaci

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (394.1 KB)

Izjava o zaštiti osobnih podataka (767.2 KB)

Pravilnik o provođenju videonadzora

Pravilnik o provođenju videonadzora (75.5 KB)

UGOVORI I SUKOB INTERESA.pdf (219.1 KB)

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2015.pdf (213.9 KB)

Eticki kodeks tvrtke Trznica doo Pula.pdf (175.4 KB)