Dokumenti

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora društva Tržnica d.o.o. su: 
Maja Tomišić, predsjednik Nadzornog odbora (CV)
Siniša Čanak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (CV)
Marildo Lupetina, član Nadzornog odbora 

Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Odluka o izboru predstavnika radnika u NO
Odluka Grada o opozivu i izboru novog NO
14. Sjednica - 12.03.2020.
15. Sjednica - 15.05.2020.
16. Sjednica - 28.07.2020.
17. Sjednica - 29.10.2020.
18. Sjednica - 29.12.2020.
19. Sjednica - 12.02.2021.
20. Sjednica - 12.03.2021.
21. Sjednica - 12.05.2021.
22. Sjednica - 28.07.2021.
23. Sjednica - 26.10.2021.
24. Sjednica - 17.11.2021.
1. Sjednica konstituirajuća - 21.04.2022.
2. Sjednica - 19.05.2022.
2. Sjednica - 08.02.2022.
3. Sjednica - 04.08.2022.
4. Sjednica - 15.09.2022.
5. Sjednica - 26.10.2022.
6. Sjednica - 22.11.2022.

Projekti

Zapošljavanje

Ostali dokumenti

Plan događaja za Tržnicu doo Pula 2022
Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Puli
Tržni red - uvjeti obavljanja prometa robe
Etički kodeks tvrtke Tržnica d.o.o. Pula
Izjava za trgovačko društvo "Tržnica" d.o.o.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Ostali dokumenti

Izvješće o provedbi aktivnosti Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS za 2021 do 2022.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2021 godinu
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 2021 – 2022
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2020 godinu
Zahtjev za pristup informacijama
Specijalistički elaborat o kontroli stabala na prostoru tržnice Pula

Ugovori

Donacije

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2015

Godišnja izvješća

Plan poslovanja za 2023. godinu
Plan poslovanja za 2022. godinu
Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
Rebalans plana poslovanja za 2021. godinu
Plan poslovanja za 2021. godinu
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju - 2021. godina
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Pravilnik o korištenju elektroničke pošta i drugih oblika komunikacije
Pravilnik o zaštiti, prikupljanju i obradi osobnih podataka
Pravilnik o provođenju video nadzora
Izjava poslodavca o obradi podataka zaposlenika

Javna nabava

Plan javne nabave za 2022. godinu
Plan javne nabave za 2021. godinu
Plan javne nabave za 2018. godinu
Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave
Popis gospodarskih subjekata - Sukob interesa
Registar ugovora 2021
Registar ugovora 2020
Registar ugovora 2019
Registar ugovora 2018

Radno vrijeme na tržnicama

Ljetno radno vrijeme od 12.06.2023. do 30.09.2023. godine 
Ugostitelji u zgradi i paviljonima:
- radnim danom od 07,00 do 22,00 sata
- nedjeljom i blagdanom od 07,00 do 15,00  sati


Radno vrijeme tržnica radnim danom je sljedeći:

Prodaja na stolovima i štandovima
Prijepodnevna prodaja od 7:00 do 13:30 sati
Poslijepodnevna prodaja od 13:30 do 20:30 sati

Zgrada (mesnice, ribarnica)
Od 7:00 do 14:00 sati

Zgrada (trgovine, ugostiteljstvo)
Od 7:00 do 15:00 sati

Vanjski lokali i paviljoni
Od 7:00 do 22:00 sata
Ugostiteljstvo u zgradi, paviljonima i tržnici Veruda od 1. lipnja do 30. rujna 
Od 7:00 do 22:00 sata.

Radno vrijeme nedjeljom je sljedeće:
Od 7:00 do 12:00 sati,
Ugostiteljstvo (svi) od 1. lipnja do 30. rujna
Od 7:00 do 22:00 sata.

Radno vrijeme blagdanima je sljedeće:
Blagdani u razdoblju od 1. lipnja do 1. studenog – nedjeljno radno vrijeme
Blagdani od 2. studenog do 31. svibnja – tržnica ne radi

Po potrebi Uprava Društva može odlukom promijeniti radno vrijeme.

Uprava Društva može u dogovoru s korisnicima određenog poslovnog prostora utvrditi duže ili drugačije radno vrijeme.

Natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - 25.05.2023.
Prilog natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora - 25.05.2023.
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - 20.03.2023.
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - 15.02.2023.
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - 13.01.2023.
Natječaj za zakup sanitarnih čvorova - 19.12.2022.
Natječaj za davanje u zakup prodajnih prostora 10.06.2022.
Natječaj za davanje u zakup prodajnih prostora 23.03.2022.
Natječaj za davanje u zakup prodajnih prostora 08/2021
Natječaj za davanje u zakup prodajnih prostora 05/2020

Dokumenti

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 2021 - 2022
Odluka o imenovanju - 2021. godina
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2020 godinu
Zahtjev za pristup informacijama
Suglasnost na promjenu cijene komunalne usluge
Plan javne nabave za 2021. godinu
Plan poslovanja za 2021. godinu
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu
Specijalistički elaborat o kontroli stabala na prostoru tržnice Pula
Plan događanja Tržnica d.o.o. Pula za 2020
Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Puli
Tržni red - uvjeti obavljanja prometa robe
Plan javne nabave za 2018. godinu
Registar ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave za 2018.
Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave 2017.
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Izjava o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o provođenju videonadzora
Ugovori i sukob interesa
Popis gospodarskih subjekata - Sukob interesa
Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2015
Etički kodeks tvrtke Tržnica d.o.o. Pula

Tlocrt - 1. kat

Trgovine Ugostiteljstvo
T1 - 15,41 m2 U1 - 17.16 m2
T2 - 15,41 m2 U2 - 17.16 m2
T3 - 15,41 m2 U3 - 17.16 m2
T4 - 15,41 m2 U4 - 17.16 m2
T5 - 15,41 m2 U5 - 17.16 m2
T6 - 15,41 m2 U6 - 17.16 m2
T7 - 15,41 m2 U7 - 17.16 m2
T8 - 15,41 m2 U8 - 17.16 m2
T9 - 15,41 m2
T10 - 15,41 m2
T11 - 15,41 m2
T12 - 15,41 m2
T13 - 15,41 m2
T14 - 15,41 m2
T15 - 15,41 m2
T16 - 15,41 m2
Tlocrt - 1. kat (PDF format)

Tlocrt - prizemlje

Lokali Mesnice Ribarnice
L1 - 19.57 m2 M1 - 17.29 m2 R1 - 17.54 m2
L2 - 16.53 m2 M2 - 17.06 m2 R2 - 17.54 m2
L3 - 16.55 m2 M3 - 15.44 m2 R3 - 18.73 m2
L4 - 16.50 m2 M4 - 17.40 m2 R4 - 17.54 m2
L5 - 16.44 m2 M5 - 9.92 m2 R5 - 17.54 m2
L6 - 16.77 m2 M6 - 17.50 m2 R6 - 17.59 m2
L7 - 16.60 m2 M7 - 17.50 m2
L8 - 9.88 m2 M8 - 17.50 m2
L9 - 16.38 m2 M9 - 17.50 m2
L10 - 16.53 m2 M10 - 17.50 m2
L11 - 16.77 m2 M11 - 17.50 m2
L12 - 16.44 m2 M12 - 9.92 m2
L13 - 16.44 m2 M13 - 18.72 m2
L14 - 16.77 m2 M14 - 17.83 m2
L15 - 16.60 m2 M15 - 17.78 m2
L16 - 19.57 m2 M16 - 16.15 m2
L17 - 21.54 m2
L18 - 15.11 m2
L19 - 17.54 m2
UKUPNO: 318.51 m2 UKUPNO: 262.51 m2 UKUPNO: 106.48 m2
Tlocrt prizemlja (PDF format)

Cjenik tržnih usluga

Cjenik - 01.12.2022.
Cjenik - 01.07.2022.
Cjenik - 01.02.2008.

Pravilnik o dodjeli rezervacija stolova na tržnicama

Na temelju članka 28. izjave za Trgovačko društvo Tržnica d. o.o. Pula tržnica na malo donosim

PRAVILNIK
o uvjetima i načinu dodjele rezervacija stolova i štandova na tržnicama

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način dodjele rezervacija za stolove i štandove na tržnicama (u daljnjem tekstu: rezervacija).

Članak 2.

Rezervacije se daju putem neposredne pogodbe ili licitacije.

Članak 3.

Za najpovoljnijeg ponuditelja na licitaciji smatra se onaj koji je ponudio najviši iznos.

Članak 4.

Oglas o davanju rezervacije putem licitacije može se objaviti u dnevnom tisku te na oglasnoj ploči tržnice.

Oglas koji se objavljuje sadrži:
- rok na koji se daje rezervacija,
- odredbu o garantnom pologu u visini koju odredi Uprava Društva,
- rok za podnošenje ponude (ako se licitacija vrši putem prikupljanja pismenih ponuda)
- odgovarajuća rješenja ili dokumenti nadležnih institucija za obavljanje djelatnosti,
- vrijeme i mjesto licitacije (otvaranje pismenih ponuda ako se licitacija vrši putem prikupljanja pismenih ponuda),
- ostali uvjeti.

Članak 5.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od izlicitiranog iznosa rezervacije, gubi garantni polog.

Članak 6.

Uprava Društva imenuje komisiju za dodjelu rezervacija koja se sastaje 05. i 25. umjesecu, a ako je potrebno i češće. Dodjela se vrši na temelju podnijete pismene zamolbe odstrane zainteresirane fizičke osobe.

Članak 7.

Podnositelj zamolbe dužan je u privitku priložiti dokaze o svom statusu.

Članak 8.

Prednost kod dodjele rezervacija ostvaruje se na slijedeći način:

- branitelji koji imaju status poljoprivrednika ili nositelja poljoprivrednog gospodarstva, po prispijeću zamolbi

- poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poreznih obveznika (status se dokazuje rješenjem ili dokumentima nadležnih institucija) s prebivalištem u Županiji Istarskoj, a po prispijeću zamolbi. Status po ovoj osnovi mora postojati najmanje 1 (jednu) godinu te nakon dobivanja rezervacije mora u tom statusu ostati najmanje 3 (tri) godine.

- nositelji poljoprivrednih gospodarstva po prispijeću zamolbe koji su upisani u upisnik za područje Županije Istarske, poljoprivrednici proizvođači upisani u Registar poreznih obveznika (status se dokazuje rješenjem ili dokumentima nadležnih institucija) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a po prispijeću zamolbi,

- nositelji poljoprivrednih gospodarstva po prispijeću zamolbe koji su upisani u upisnik za područje Republike Hrvatske, a po prispijeću zamolbi.

Članak 9.

Pored osobe na koju glasi rezervacija, rezervaciju mogu koristiti i članovi njegove obitelji.

Pod članovima obitelji smatraju se supružnici, roditelji, djeca te njihovi supružnici.

Članak 10.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku na koji je donesen, a tumačenje njegovih odredbi daje Uprava Društva.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja kad prestaju važiti odredbe dosadašnjeg Pravilnika.

Broj: 637/2-07.
Pula, 20.12.2007.

Galerija fotografija

Tržnica Pula

1997. g. izvršena je temeljita šestomjesečna rekonstrukcija u svrhu zadovoljenja svih zahtjeva moderne trgovine. Ambijent je ugodan, a zadržao je i duh romantike, naročito na katu zgrade. Na površini od preko tisuću kvadratnih metara nalazi se 60 odvojenih prodajnih prostora koji se iznajmljuju. Na katu zgrade nalazi se 13 prodavaonica prehrambenih artikala i 7 ugostiteljskih objekata. U prizemlju se nalazi 16 opremljenih prostora za prodaju mesa, sira i tjestenine i ribarnica sa sedam prodajnih prostora opremljenih s hladnjačama i rashladnim stolovima u središtu ribarnice.

Vanjski dio prizemlja sadrži 17 opremljenih prostora predviđenih za uslužne djelatnosti. Otvoreni dio tržnice sa 137 kamenih stolova predviđen za prodaju voća i povrća krase kestenovi posađeni 1903. g. kao i crveni suncobrani. Sama tržnica je postala tradicionalno okupljalište građana radi kupovine i druženja, a na samom trgu tržnice često se održavaju razne kulturne manifestacije.

Dobrodošli na naše stranice

Na stranicama koje slijede predstaviti ćemo vam našu djelatnost i ponudu, kao i zanimljive informacije u svezi novosti i događanja u sklopu tržnice.

Vjerujmo kako ćete pronaći potrebne informacije, te vam stojimo na raspolaganju i veselimo se vašoj posjeti!

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!