Dokumenti

Više informacija

Kontaktirajte nas

Cjenik tržnih usluga

Cijene usluga za sve objekte Tržnice na kojima se koriste usluge društva.

Pula, 02. 03. 2012. god.

Red. broj Vrsta usluge Jed. mjera Cijena bez PDV Cijena sa PDV
Prodaja na otvorenom prostoru
1. Prodaja voća i povrća na stolu* m2/dn 20,00 25,00
2. Prodaja voća i povrća na štandu * m2/dn 20,00 25,00
3. Prodaja voća i povrća na štandu - ugovorni odnos* m2/dn 3,28 4,10
4. Prodaja cvijeća i nasada na stolu* m2/dn 16,00 20,00
5. Prodaja cvijeća i nasada na štandu* m2/dn 16,00 20,00
6. Prodaja ostale prehrambene robe i ljekovitog bilja na štandu - ugovorni odnos* m2/dn 3,28 4,10
7. Prodaja prehrambene robe u kiosku - ugovorni odnos m2/dn 6,00 7,50
8. Tisak, pružanje ugostiteljskih usluga u kiosku - ugovorni odnos m2/dn 6,96 8,70
9. Prodaja tekstila i obuće u kiosku - Veruda - ugovorni odnos m2/dn 6,96 8,70
10. Prodaja tekstila i obuće u kiosku-gradska otvorena tržnica - ugovorni odnos m2/dn posebna odluka **
Korištenje skladišnih prostora 0,00
11. Korištenje metalnih spremnika kom/mj 76,00 95,00
12. Korištenje spremnika u manjem štandu kom/mj 88,00 110,00
13. Korištenje spremnika u većem štandu kom/mj 144,00 180,00
Korištenje skladišnih prostora - ugovorni odnos 0,00
11. Korištenje metalnih spremnika kom/mj 77,88 97,35
12. Korištenje spremnika u manjem štandu kom/mj 90,16 112,70
13. Korištenje spremnika u većem štandu kom/mj 147,55 184,44
Usluge ribarnice
14. Prodaja ribe na stolu - 1,2 m2 kom/dn 72,00 90,00
15. Prodaja ribe na stolu - 2,3 m2 kom/dn 128,00 160,00
16. Prodaja leda kg 0,80 1,00
17. Korištenje hladnjaka - boks kom/mj 224,00 280,00
Naknada za korištenje i održavanje tehničkih pomagala
18. Naknada za vagu kom 16,00 20,00
19. Naknada za utege komplet 8,00 10,00
Prigodna prodaja posebna odluka
Ostale usluge
20. Najam stolova van prostora tržnice - poludnevno kom 40,00 50,00
21. Najam stolova van prostora tržnice - dnevno kom 64,00 80,00
22. Postavljanje panoa i stalka kom/mj 100,00 125,00
23. Zakup prostora za ugostiteljske terase posebna odluka***
Rezervacija prodajnog mjesta
24. I rezervacija za prodaju voća i povrća na stolu m2/mj 176,00 220,00
25. Rezervacija za prodaju cvijeća i nasada na štandu m2/mj 176,00 220,00
26. Rezervacija za prodaju ribe na stolu - 1,2 m2 kom/mj 352,00 440,00
27. Rezervacija za prodaju ribe na stolu - 2,3 m2 kom/mj 528,00 660,00
28. II/III rezervacija za prodaju voća i povrća na stolu m2/mj 144,00 180,00


Ovako utvrđene cijene usluga odnose se na sve objekte na kojima se koriste usluge Društva.

*Cijene utvrđene ovim cjenikom odnose se na korištenje usluga za jutarnje radno vrijeme tržnice (do 13,30 sati) utvrđeno Tržnim redom. Korisnik koji usluge koristi i poslije isteka jutarnjeg radnog vremena plaća još jedanput:

a) 100% iznos zakupnine kada tržnica radi do 20,00 sati,
b) 80% iznos zakupnine kada tržnica radi do 18,00 sati,
c) 50% iznos zakupnine kada tržnica radi do 16,00 sati.

To se ne odnosi na korištenje dnevnih spremnika.

**Cijene zakupa prostora za kioske na gradskoj otvorenoj tržnici Uprava utvrđuje posebnom odlukom.
***Cijene zakupa prostora za terase (ugostiteljstvo, trgovina) Uprava utvrđuje godišnje posebnom odlukom.

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!