Dokumenti

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora društva Tržnica d.o.o. su: 
Maja Tomišić, predsjednik Nadzornog odbora (CV)
Siniša Čanak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (CV)
Roberto Bolković, član Nadzornog odbora (CV)

Odluka o visini naknada za rad u Nadzornom odboru
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Odluka o izboru predstavnika radnika u NO
Odluka Grada o opozivu i izboru novog NO
14. Sjednica - 12.03.2020.
15. Sjednica - 15.05.2020.
16. Sjednica - 28.07.2020.
17. Sjednica - 29.10.2020.
18. Sjednica - 29.12.2020.
19. Sjednica - 12.02.2021.
20. Sjednica - 12.03.2021.
21. Sjednica - 12.05.2021.
22. Sjednica - 28.07.2021.
23. Sjednica - 26.10.2021.
24. Sjednica - 17.11.2021.

Članovi Nadzornog odbora društva Tržnica d.o.o. su: 
Maja Tomišić, predsjednik Nadzornog odbora (CV)
Siniša Čanak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (CV)
Roberto Bolković, član Nadzornog odbora (CV)

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!